Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 7.12. u nás proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Byli vybráni nejzdatnější češtináři 8. a 9. ročníku – K. Gorová, K. Holešová a A. Janečková z 8. třídy a K. Kopišová, V. Frončková, T. Schwanová, V. Dvořák, M. Nytra a M.Grega z 9. třídy. Svými znalostmi zabojovali o postup do okresního kola. Ten nakonec patří T. Schwanové a K. Kopišové. Moc blahopřejeme. Zvláštní uznání za originalitu patří V. Dvořákovi za jeho slohovou práci.

 

Mgr. Hana Kuřilová

Mikuláš na Pěší

V pátek 4. prosince na naší škole panovala mikulášská atmosféra. O program se postarali žáci 9. A, kteří si zaslouží velké poděkování. Mikulášské balíčky byly rozdány a my všichni se těšíme zase za rok na shledanou.

Tímto děkujeme zřizovateli za mikulášskou nadílku pro naše děti.

mikul_2020_20201209_1832089471.jpg
mikul_2020_20201209_1049530440.jpg
Lyžařský výcvikový kurz

Naše škola opět připravila pro naše žáky 6.- 9. tříd lyžařský výcvikový kurz. Ten se letos konal v týdnu od 17.2. do 23.2. ve Zlatých Horách. Vzhledem k počasí, které tuto zimu panuje, jsme se učitelé i žáci strachovali, aby bylo vůbec na čem lyžovat. Naštěstí sjezdovka Příčná, na které probíhal týdenní výcvik, byla uměle zasněžená a tak naše obavy byly zbytečné.

Po příjezdu jsme se ubytovali v příjemném prostředí sporthotelu Bohemaland a už rychle na oběd, který byl, ostatně jako všechny jídla po celý týden, výborný. Odpoledne jsme se vydali na svah, kde jsme se rozdělili do družstev a v těch pak probíhala výuka na svahu až do soboty. Kromě lyžování si děti užily spoustu legrace. V rámci večerních programů plnily různé soutěžní úkoly, které jsme si pro ně připravili my učitelé nebo si je vymysleli žáci sami. Největší radost a zároveň boj o mikrofon pak způsobila karoke párty. Většina také s nadšením využila nabídku zúčastnit se pátečního večerního lyžování. Tradičně pak byl pro žáky připravený závod ve slalomu, kterého se zúčastnili jak pokročilý lyžaři, snowboardisté, tak i začátečníci. Večer pak proběhlo zhodnocení celého kurzu, vyhlášení výsledků závodu a bodování pokojů. Žáci byli odměněni diplomy a sladkostmi.

 

Mgr. Petra Horehleďová

lyk_20200302_1719247824.jpg
Na zelenou...jdeme...

V lednu opět proběhlo Dopravní dopoledne pro žáky 1. stupně. Jednotlivá stanoviště si připravili žáci 5. ročníku. Své mladší spolužáky vyzkoušeli z dopravních značek a prostředků, základy zdravovědy, jízdy zručnosti na koloběžce. Také se ptali, zda všichni znají důležitá (tísňová) telefonní čísla, pravidla chování na chodníku a vozovce, základní výbavu jízdního kola a cyklisty.

Za malé odměny pro každého žáčka opět děkujeme Aktivu BESIP.

Naše škola se také zapojila do dvoufázového testování žáků "Markétiny dopravní výchovy" . Jedná se o "projekt" Bezpečně na silnicích o. p. s., působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti. Úvodní testování již mají žáci za sebou a nyní postupně plní pracovní listy, které nám tato organizace přivezla.

 

Markéta Hlinková, Monika Koprovská

Vánoční jarmark ZŠ Pěší

Letošní jarmark jsme uspořádali ve čtvrtek 12. 12. Školní chodby i třídy zaplnili rodiče, prarodiče, hosté i bývalí žáci, aby s námi prožili příjemný adventní podvečer.

Jarmark zahájil pan ředitel Mgr. Kamil Tabášek. Pak už všechny přítomné potěšili naši „prvňáčci“ recitací Eskymácké abecedy a Tancem sněhuláků. Atmosféru Vánoc navodila hrou na housle a zpěvem písně „Štědrý večer nastal“ žákyně 2. třídy Vanessa Marie Sikorová. Tím byl jarmark zahájen a moderátorka, žákyně třídy 8.A Kristýna Kopišová, popřála všem krásný podvečer a úspěšné nakupování! A že bylo z čeho vybírat! Žáci všech tříd se svými učitelkami vyrobili spoustu vánočních dárečků. Nechybělo ani občerstvení a samozřejmě vánoční punč!

Jarmark se opravdu vydařil!

 

Mgr. Hana Kuřilová

jarmark_20191216_1443764543.jpg
jarmark_20191216_1772082688.jpg
Mikuláš na Pěší
Jako každý rok, tak i letos připravili deváťáci návštěvu Mikuláše pro žáky nižších ročníků naší školy.
mikul_2019_20191206_1375943933.jpg
Vítězný florbalový turnaj
Dne 26.11. se žákyně 2. stupně ve složení K. Kopišová, T. Schwanová, A. Bezručová, V. Frončková, K. a V. Žižkovy, R. Lyčková a K. Galičáková zúčastnily florbalového turnaje, který pořádala ZŠ Generála Piky. Turnaj byl velmi vyrovnaný a do posledního zápasu nebylo rozhodnuto o vítězi. Díky skvělé týmové práci a velkému odhodlání získaly nakonec holky 1. místo a to bez jediné prohry. Zajistily si tak postup do krajského kola. Gratulujeme!!!
vtzn_florbalov_turnaj_20191128_1851080160.jpg
vtzn_florbalov_turnaj_20191128_1331497768.jpg
Druháčci a jejich putování za poznáním

Dvoudenní dobrodružství naší třídy započalo ve čtvrtek 13. 6. cestou vlakem na Štramberk.

Počáteční výšlap do kopce uběhl rychle, protože děti byly ještě plny síly a energie:) Ze Štramberské trúby se nám naskytl nádherný výhled na okolní krajinu. Druhým zastaveníčkem pro nás byla jeskyně Šipka. Jeskyni děti důkladně prozkoumaly a s paní asistentkou jsme se nestačily divit, co všechno tam uviděly - kousek ruky, zub či kosti :)))))

Nad jeskyní, kde bylo velice příjemně, si děti zahrály různé hry a poobědvali dobroty, které jim maminky přichystaly.

 

Z jeskyně nás čekala náročná cesta do Kopřivnice. Tam jsme navštívili Technické muzeum Tatry. Stará auta se nám líbila natolik, že se u všech chtěly děti vyfotit.

Zpáteční cesta vlakem uběhla rychle a než jsme se nadáli, byli jsme opět v Ostravě. Z trolejbusu děti skoro utíkaly, protože se těšily, až se "ubytují" ve stanech. Chystání pelíšků si náležitě užily, ale hlad je ze stanů vyhnal na večeři.

Se setměním jsme šli prozkoumat okolní les a hledat v něm zapomenuté bludičky. To se již setmělo úplně a s malinkým strachem jsme je přece jenom našli. Šťastní a vyčerpaní jsme zalezli do svých stanů a nechali si zdát hezké sny.

Posledním letošním zastavením na cestě poznání  byla v pátek halda Ema. Děti znovu překonaly samy sebe. Ke škole jsme přišli unavení, špinaví, šťastní a plni nezapomenutelných zážitků.

 

Markéta Hlinková, Monika Koprovská

druhci_a_jejich_putovn_za_poznnm_20190625_1914421761.jpg
druhci_a_jejich_putovn_za_poznnm_20190625_2074615381.jpg
Farmáři na Jarošově statku ve Studénce

V úterý 21. 5. se již před sedmou hodinou druháčci vydali na další dobrodružnou cestu za poznáním naší přírody. Čekal nás ekologický výukový program na statku a exkurze ve vagonářském muzeu na zámku.

Komentovaná interaktivní prohlídka statku začala ve stáji, kde si děti hladily králíčky, morčátka a koně. Dozvěděly se základní informace o chovných druzích zvířat včetně jejich potřeb a možnosti soužití s lidmi.

Venku na nás čekaly ovce, jehňata a kůzlata, která měly děti možnost nakrmit a pohladit si. Na statku jsme také viděli berana, oslíka, poníky a minikoně.

Na závěr si děti vyzkoušely jednoduché činnosti na statku - hřebelcování a čištění boxu pro koně.

Po programu na statku jsme se přesunuli o kousek dále na zámek do vagonářského muzea. To sídlí ve věžovité části zámku a je to jediné muzeum v ČR zaznamenávající vagonovou výrobu.

Seznámili jsme se v něm s vývojem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí. Nejvíce děti udivily koněspřežné dráhy. Z oken se nám nabídl krásný výhled na panorama Beskyd.

Na závěr děti uchvátila funkční modelová dráha se dvěma okruhy kolejiště. Na památku si děti zakoupily drobné upomínkové předměty a na zpáteční cestě ke vlaku nesměla chybět zmrzlina a nanuk :)

Druhý den ve škole jsme si ve skupinkách formou kvízu připomněli, co jsme všechno zažili a děti nakreslily krásné obrázky.

Odměnou jim byla koňská placka z Jarošova statku a malá sladkost.

Závěrem bych chtěla děti pochválit za jejich vzorné chování a zároveň poděkovat rodičům, že respektují, aby neměly s sebou mobilní telefony, ale raději komunikovaly, upevňovaly kamarádské vztahy a všímaly si přírody kolem sebe.

 

Markéta Hlinková, Monika Koprovská

farmi_na_jaroov_statku_20190522_1905320838.jpg
farmi_na_jaroov_satku_20190522_1843748735.jpg
Štafetový běh

V úterý 7. 5. pořádal Český atletický svaz již 6. ročník štafetového poháru pro žáky a žákyně 1. stupně. Naši školu reprezentovalo 16 žáků, kteří postupně běželi štafetu mladších, starších a smíšených družstev. Ve volných chvílích si vyzkoušeli doplňkové disciplíny - hod medicinbalem a skok daleký.

Celá soutěž se nesla v duchu fair play.  I když naši žáci nevyhráli, atmosféra celého dopoledne byla úžasná. Všichni se povzbuzovali, fandili a dodávali si odvahu.

 

Markéta Hlinková, Monika Koprovská

tafetov_bh_20190513_1890621398.jpg
tafetov_bh_20190513_1914484419.jpg
Noc s Andersenem

V pátek 29. 3. 2019 se uskutečnil již 19. ročník kouzelné pohádkové noci s Andersenem. V tento den se sešly děti v 18 zemích světa, aby si připomněly H. Ch. Andersena a jeho tvorbu. Druhým tématem bylo 70. výročí nakladatelství Albatros a připomenutí si jeho kmenových autorů - např. Eduarda Petišku, Františka Nepila, Ondřeje Sekoru a dalších.

Na tuto pohádkovou noc jsme děti motivovaly čtením Makového mužíčka a Ferdy Mravence. Ve třídě máme výstavu knih z nakladatelství Albatros, do kterých děti nahlížely během přestávek a ve čtenářských dílnách se i do některých začetly. Ve výtvarné výchově si vyzkoušely navrhnout a nakreslit obal na svou oblíbenou knihu.

Jak celá akce proběhla?

V jídelně byla připravena výstavka knih z nakladatelství Albatros, které slavilo 70. výročí svého vzniku. Některé děti se hned do knih začetly, jiné se dívaly na pohádku H. Ch. Andersena - Císařovy nové šaty.

Mezitím se starší kamarád s mladším vydali po škole hledat knihy s úkoly a následně spolu luštili křížovku z Albatrosu.

Když čtenářům vyhládlo, byla vyhlášena soutěž o nejzajímavější chlebíčky, na kterých si potom všichni pochutnali.

Po večeři starší čtenáři četli mladším. A ve svých pelíškách si na dobrou noc poslechli audio pohádku "Princezna na hrášku".

Po snídani dětem udělala radost kniha se záložkou, tužka a pamětní kartička.

Všichni jsme si celou akci moc užili a už se těšíme na další ročník:)

 

Markéta Hlinková, Kateřina Vykoukalová a Monika Koprovská

noc_s_andersenem_2019_20190401_1359543718.jpg
noc_s_andersenem_2019_20190401_2084154892.jpg
Dopravní dopoledne

I v tomto školním roce pátá třída s p. uč. Vykoukalovou připravila pro své mladší spolužáky dopravní dopoledne. Formou obrázků, zábavných kvízů a křížovek si děti připomněly dopravní značky, dopravní prostředky, důležitá telefonní čísla, jak se zachovat při krizových situacích, pravidla chování na chodníku a silnici. Dětem se líbila praktická část, ve které si vyzkoušely slalom na koloběžce a základy zdravovědy.

Páťáci si na závěr napsali test se společnou kontrolou.

Závěrem každý dostal malou odměnu v podobě reflexního přívěšku a nálepky. Za tyto ceny opět děkujeme Aktiv BESIPU a panu Lažovi za jejich zprostředkování.

 

Markéta Hlinková a Monika Koprovská

dopravn_dopoledne_20190401_1869930855.jpg
dopravn_dopoledne_20190401_1126688637.jpg
Pelíškování ve škole

Spaní ve škole je pro děti vždy velkým zážitkem. A zvláště pro malé prvňáčky, kteří svou první školní noc zažili 22. 2. 2019. Po důkladné přípravě svých pelíšků, proběhlo slavnostní „Pasování na písaře“, zakončené předáním diplomů. A pak vypukla ta správná večerní zábava, děti soutěžily a tančily na velké discoshow. Nadšeným a vyhládlým dětem přišly vhod výborné pizzy. Vrcholem pelíškování byla stezka odvahy, kterou připravili pro prvňáčky jejich starší kamarádi ze 6. třídy. Děkujeme! Spokojené a vydováděné děti se pak převlékly do pyžamek, vyčistily zoubky a zalezly do svých pelíšků. Pohádka na dobrou noc a ukolébavka nemohly chybět. Ráno už na děti čekala pestrá snídaně, o kterou se postaraly maminky. Při úklidu si děti nadšeně vyprávěly o svých nočních zážitcích. Tak zase za rok!

 

Mgr. Renáta Pánková, Mgr. Kateřina Vykoukalová

pelkovn_ve_kole_20190226_1471882672.jpg
span_ve_kole_20190227_1274980608.jpg
Den hezkých vztahů (první stupeň)

Dne 9.1.2019 proběhl na naší škole pro 2. – 5. třídu pod vedením školní psycholožky Den hezkých vztahů. Stejně jako posledně žáci druhého stupně, si i menší děti v průběhu jedné vyučovací hodiny zahrály různé hry pro podporu kvality kolektivu.

Děti měly např. skládat ve skupinkách složitou skládačku, která potrápila i ty nejbystřejší hlavičky. Také měly možnost vyjádřit druhým spolužákům nějakou pochvalu a předat jim Stužku přátelství, či spojit se klubíčkem se všemi spolužáky.

Žákům se hodina líbila a mohli si zkusit zase něco nového.

 

Mgr. Zuzana Ledvoňová

školní psycholožka

den_dobrch_vztah_20190116_1116917416.jpg
den_dobrch_vztah_20190116_1746403339.jpg
Den hezkých vztahů (druhý stupeň)
Ve dnech 17.12. a 19.12. proběhl na naší škole pro třídy druhého stupně pod vedením školní psycholožky Den hezkých vztahů. V průběhu jedné vyučovací hodiny si každá třída vyzkoušela hry a další aktivity zaměřené na hlubší poznání spolužáků a podporu dobrých vztahů. Většině dětí se program líbil, bavili se a mnozí říkali, že se o spolužácích dověděli něco, co ještě nevěděli.

 

Mgr. Zuzana Ledvoňová

školní psycholožka

dhv_20190104_1441518417.jpg
1-10 | 11-20 | Vše