Členové školské rady

Školská rada byla zřízena rozhodnutím Rady městského obvodu Slezská Ostrava č. 2370/42
ze dne 13.1.2005 v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon).
 

Členové školské rady - rok 2023/2024:

MUDr. Hana Heráková
Bc. Dagmar Macháčková, MPA
Mgr. Hana Kuřilová
Mgr. Gabriela Plaskurová
Tereza Toráčová
Renáta Sábliková