Veřejné zakázky školy

Veřejná zakázka - notebooky (zip)

příloha č.5 - položkový rozpočet (pdf), (xlsx)

příloha č.4 - profesní-způsobilost (pdf), (docx)

příloha č.3 - čestné prohlášení dodavatele (pdf), (docx)

příloha č.2 - návrh kupní smlouvy vybavení (pdf), (docx)

příloha č.1 - krycí list (pdf), (docx)