Podklady ke stravování žáků ZŠ Pěší od 1.9.2020

Obědy do ZŠ Pěší dodávány ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace.

 

Základní informace pro strávníky:

Přihlášení ke stravování provede vedoucí ŠJ při ZŠ Bohumínská, tam bude strávník zaveden do počítače a bude mu přidělen VS (variabilní symbol). K odběru stravy budou jednotlivým strávníkům předány bezkontaktní čipy VIS v hodnotě 115,- Kč (ty si hradí strávníci sami). Do jídelny ZŠ Pěší byl nainstalován výdejní terminál, kde se žáci pomocí tohoto čipu zaregistrují k odběru obědu pro daný den.

Platbu  stravného  pro následující  měsíc  je  nutno provést vždy nejpozdějido 20. dne předchozího měsíce na účet České spořitelny-číslo účtu 35 - 1652009339/0800 inkasem, převodním příkazem, hotově (v mimořádných případech).

 

Vždy k 25. v daném měsíci budou všichni strávníci, kteří mají na kontě dostatečnou částku, automaticky přihlášeni na celý následující měsíc. Pokud nebude na kontě dostatečná částka, musí ihned zaplatit, neboť dítě nebude přihlášeno a nebude mu poskytnuta strava.


Odhlášky ke stravě musí být provedeny do 11,00 hodin na následující den!!


Na stránkách www.strava.cz budou mít strávníci přehled o aktuálním jídelníčku, možnost odhlášení stravy a přehled o pohybu na účtu.

 

Přihlášení na účet strávníka:

Přes internetovou stránku www.strava.cz:
Zařízení: 4730
Uživatel: číslo svého VS (var. symbolu)
Heslo: číslo svého VS (var. symbolu) – můžete změnit po prvním přihlášení!

Cena oběda pro žáka:

od 6 – 10 let

26,- Kč

plná cena 55,-Kč

od 10 – 15 let

28,- Kč

plná cena 57,-Kč

od 15 a více

30,- Kč

plná cena 59,-Kč


V době nemoci mají žáci nárok na dotovaný oběd pouze první den. Další dny pouze za plnou cenu.

Cena pro cizí strávníky: 61,- Kč

nahoru