Nastavení cookies
Slavnostní otevření školního hřiště
Školní hřiště bylo slavnostně otevřeno 14. 10. 2019.
oteven_kolnho_hit_20191015_1997066091.jpg
oteven_kolnho_hit_20191015_1502503209.jpg
Návštěvní řád školního hřiště

Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava získal  z rozpočtu statutárního města Ostravy dotaci za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2019 " Primární prevence na základních školách zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava". Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.

Cílem projektu je možnost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřující ke smysluplnějšímu využití volného času a poznání významu aktivního způsobu života. Do projektu jsou zapojena i naše škola.

 

Hřiště je po rekonstrukci opět otevřeno

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace

Školní hřiště je určeno pro veřejnost (především děti a mládež) a slouží pouze k provozování sportovních činností, pro které je konstrukčně a stavebně uzpůsobeno –  volejbal, házená, basketbal, korfbal, nohejbal a malá kopaná.

Źádáme všechny návštěvníky hřiště, aby dodržovali hygienické nařízení dané mimiřádným opatřením.

 

Návštěvník je povinen:

- dodržovat návštěvní řád hřiště a pokyny správce hřiště.

- vstupovat na plochu pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi.

- chovat se slušně a ukázněně, tak aby neohrožoval ostatní ani sám sebe.

- dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost.

 

V areálu hřiště je zakázáno:

- poškozování a znečišťování plochy, mantinelů a vybavení hřiště

- používání lisovaných kolíkových kopaček nebo obuvi s vyměnitelnými hroty

- používání ostrých předmětů a jejich zapichování do povrchu hřiště

- vstupovat se zvířaty

- vstupovat s otevřeným ohněm

- vstupovat se skleněnými lahvemi a vnášet nápoje na plochu hřiště

- odhazování odpadků mimo odpadkové koše

- jezdit na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech

- vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a návykových látek

- kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek

- vstupovat se žvýkačkou

- pobývat v areálu hřiště mimo provozní dobu

 

Další ustanovení:

- návštěvník odpovídá za škody způsobené provozovateli hřiště

- škody na vybavení hřiště budou vymáhány právní cestou

- každý návštěvník je povinen při používání hřiště dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů

- provozovatel neodpovídá za škody, které vznikly návštěvníkům při používání hřiště a na odložených věcech

- vstup na školní hřiště je na vlastní nebezpečí

- uživatelé hřiště jsou povinni se řídit pokyny správce hřiště, při nedodržení návštěvního řádu je správce

oprávněn vykázat uživatele z hřiště

- uživatelé hřiště nesmí svým chováním obtěžovat nejbližší okolí

- nedodržení ustanovení návštěvního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem

hřiště bude nahlášeno městské policii

 

V případě zájmu o rezervaci školního hřiště nebo zapůjčení sportovního vybavení (volejbalové kůly, síť) volejte správci hřiště na telefonní číslo 799 526 869.

 

Provozní doba hřiště pro veřejnost:

 

  květen, červen červenec, srpen září, říjen
Pondělí – pátek 17:00 - 19:00 15:00 - 19:00 16:00 - 18:00
Sobota – neděle 10:00 - 18:00 10:00 - 19:00 10:00 - 18:00
       

 

Za nepříznivého počasí a v době státních svátků je hřiště zavřeno.

 

Vstup na hřiště je bezplatný.

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy s logem Ostravy.

logo ova.png