Nastavení cookies
Návštěva radniční věže

Ve čtvrtek 26.5. se děti školní družiny vydaly na odpolední výlet. Procházkou od školy přes Komenského sady na radniční věž, kde za slunečného a větrného počasí shlédly naši krásnou jarní Ostravu. Poté jsme se ještě na hodinku vydali do Dětského ráje, kde se děti vydováděly i občerstvily. Před 17. hodinou jsme se příjemně unavení vrátili k ŠD.

46B9A403-D65A-4247-8E2B-5F26311B9622.jpeg
FDA5FCA3-0277-431D-BEEC-2EAC86F8D4C7.jpeg
publikováno: 26.05.2022
Týden se zvířátky

Ve školní družině proběhl další tématický týden. Ve dnech 16.5. - 20.5. děti nosily referáty a knížky, malovaly své oblíbené zvířátko, modelovaly mini ZOO, luštily křížovky, zpívaly písničky o zvířatech a za vše sbíraly body. V následujícím týdnu proběhlo v obou odděleních vyhodnocení.

08362BE8-FA97-42D8-A82F-3BB26B9480CF.jpeg
CD83168B-BAA3-4DB5-93AA-13CA396499DD.jpeg
publikováno: 20.05.2022
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

Ve dnech od 4. do 13. dubna jsme ve školní družině věnovali čas jarnímu a velikonočnímu tvoření. Výrobky nám zdobily třídy a před velikonočními prázdninami si je děti odnesly domů. 

79701FE7-F831-4A1C-9F54-EDCDFEDD418B.jpeg
publikováno: 14.04.2022
Týden s knihou
Proběhl ve školní družině 14. - 18. 3. Děti opět měly možnost sbírat body za splněné úkoly. Přinesly na výstavku oblíbenou knihu, pohádkovou postavičku či referát. Četly a poslouchaly úryvky z knih, malovaly oblíbeného hrdinu, plnily kvízy. Po zásluze pak byly odměněny.
AE530DDE-8D45-4545-AE83-24F80AD1F1AC.jpeg
publikováno: 21.03.2022
TÝDEN SPORTOVNÍCH REKORDŮ

Týden 21. 2. -  25. 2. ukázal neuvěřitelnou bojovnost dětí a touhu být nejlepší. Soutěžili jsme v disciplínách jako dřepy, hod na cíl, sedy - lehy, skákání přes švihadlo atd. Body mohly děti nasbírat za referát, věci na výstavku, tématickou kresbu i křížovku. Za svou snahu a výkony byly děti odměněny.

7C56621A-20FD-4964-80FF-37A9F83B22F5.jpeg
publikováno: 11.03.2022
VÝROBA TAŠEK

Děti I. oddělení ŠD se naučily recyklovat stará trička a vyrobit z nich tašku, kterou si poté ozdobily fixy na textil. Tašky se dětem velmi povedly.

CB3B8A24-3883-468C-AB4C-0167A23601BB.jpeg
publikováno: 22.02.2022
TÝDEN BYSTRÝCH HLAVIČEK 

Ve dnech 24.1. - 28.1. proběhl v ŠD další tématický týden. Tentokráte si děti lámaly hlavičky při plnění úkolů z oblasti matematiky, přírodovědy, českého jazyka atd. Žáci pracovali samostatně i ve skupinkách a sbírali body. Vyhodnocení proběhlo až 14. 2. z důvodu velkého počtu nemocných dětí.

765CBE5D-4546-4931-8D50-453E7DD947B.jpeg
AF491142-7D17-4BB6-87A0-40B9E204711.jpeg
publikováno: 16.02.2022
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ŠD

I do školní družiny přinesl Mikuláš dětem nadílku s dopisem, že si musí balíček zasloužit. Každé dítko zazpívalo nebo předneslo nějakou básničku. Hříšníci slíbili, že se pokusí polepšit. 

15CCA168-5996-4F40-B766-5BEEE60CF02D.jpeg
publikováno: 09.12.2021
Týden se strašidly
Další tematický týden proběhl ve školní družině 1. až 5. 11., tentokráte na téma STRAŠIDLA. V pondělí děti přišly v maskách. Masky byly samozřejmě obodovány a proběhlo Halloweenské odpoledne. Celý týden se vedl ve strašidelném duchu. Děti vyrobily strašidelné hrady, odpovídaly na kvízové otázky, plnily úkoly na pracovních listech a nechyběly ani strašidelné pohádky. V následujícím týdnu byly děti odměněny.
53DA0A96-83F7-4ADA-8F4F-156502726312.jpeg
43744A43-540A-4921-B360-ECB0069531C7.jpeg
publikováno: 15.11.2021
Halloweenské odpoledne v ŠD

V pondělí 1. 11. se ve školní družině sešla různá strašidla, aby si spolu užila veselé, ale i strašidelné odpoledne ve vyzdobených třídách. Děti shlédly strašidelný film a vyrobily si dýňového strašáka. Také jsme si umíchali společně čarodějný lektvar, ochutnali ho a něco tajného si přáli.

18E5E507-A8F0-4327-994B-07D68ED5B218.jpeg
publikováno: 04.11.2021
Návštěva muzea

V pondělí 25.10. navštívily děti školní družiny Muzeum hraček v Ostravě. Byl krásný slunečný podzimní den, tak i cesta byla příjemná. V muzeu se dětem velmi líbilo, byly překvapeny, s jakými hračkami si hráli jejich rodiče i prarodiče. Rády si některé hračky vyzkoušely a nesmělo chybět ani nakoupení upomínkových předmětů.

1F4383E9-77F2-42E0-B6A8-F95006052009.jpeg
publikováno: 26.10.2021
Týden ve znamení podzimu
Týden 4.10. - 8.10. jsme zaměřili na podzim. Každý den děti přišly oblečené v jednom z podzimních tónů. V pondělí přinesli někteří na výstavku ovoce, zeleninu, podzimní dekorace, referáty. Nakreslili jsme si draky, vyrobili koláže z nasbíraných přírodnin či pavučinu s pavoučkem. Děti plnily úkoly na pracovních listech a nechyběla ani procházka podzimní přírodou. Většina dětí se snažila a nasbírala spoustu bodů, podle nichž pak byli všichni odměněni.
49815200-1655-4212-B1AF-6570B11C7FB6.jpeg
C8DC3EB1-06A2-4974-A55A-B9FDE39B14B9.jpeg
publikováno: 15.10.2021
TÝDEN VE ZNAMENÍ HRADŮ A ZÁMKŮ
V týdnu 5.10. až 9.10. jsme se ve školní družině zabývali tématikou zaměřenou na hrady a zámky. V pondělí měly děti přinést do ŠD referát na téma JAKÝ ZÁMEK ČI HRAD JSEM S RODIČI NEBO PRARODIČI NAVŠTÍVIL, co se mi líbilo a k tomu nějaký obrázek, pohlednici, magnetku, fotografii. Po celý týden jsme plnili úkoly s touto tématikou a ve čtvrtek jsme navštívili nám nejbližší Slezskoostravský hrad. Počasí nám přálo, cestu na hrad jsme zvolili procházkou přes Komenského sady. Celý týden byl bodován a děti pak čekaly diplomky a drobné odměny.
hrady_a_zmky_20201014_1185504154.jpeg
hrady_a_zmky_20201014_1396494637.jpeg
publikováno: 14.10.2020
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Ve čtvrtek 27.2. proběhl v naší školní družině pohádkový karneval. Děti si zatancovaly, zasoutěžily, zahrály hry s hudbou.

Samozřejmě nechybělo ani ohodnocení masek. Na přípravě karnevalu se podílely i praktikantky Dominika Černá a Nikola Vávrová, za což jim patří dík.

Vych. ŠD Lenka Rastočná a Andrea Fojtková

karneval_20200302_1621388408.jpeg
publikováno: 02.03.2020
ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V říjnu se děti ve školní družině rozhodně nenudily, proběhlo několik akcí pro zpestření běžných činností. Dvakrát děti navštívily DĚTSKÝ RÁJ v Komenského sadech.Proběhla DRAKIÁDA, kdy samozřejmě nechybělo hodnocení nejvýše letícího draka i největší padavky, vytrvalost v dostání draka do vzduchu i nejoriginálnější drak.Proběhl také tématický BAREVNÝ PODZIMNÍ TÝDEN , kdy jsme chodili oblečeni v podzimních barvách, plnili spoustu tématicky zaměřených úkolů jak už ve skupinkách, tak i jednotlivě a navštívili jsme místní knihovnu, kde si děti vyrobily lampiónky. Celý týden byl průběžně bodován a po zásluze odměněn.

Vych. ŠD L.Rastočná a A.Fojtková

řijen_v_d_20191108_1679245985.jpeg
ijen_v_d_20191108_1239643697.jpeg
publikováno: 08.11.2019
ZPÁTKY DO ŠKOLY
V pondělí 16.9. se děti ŠD zúčastnily výtvarné akce ZPÁTKY DO ŠKOLY v knihovně Hladnov. Děti si vyrobily krásné složky na výkresy ve formě aktovky. Zároveň si vybraly knížky. Tímto jsme navázali pravidelnou spolupráci s knihovnou a těšíme se na říjnovou akcičku.
zptky_do_koly_20191015_1318135531.jpeg
zptky_do_koly_20191015_1503806515.jpeg
publikováno: 15.10.2019
Sportovní odpoledne
Ve středu 24.4. se děti školní družiny vydaly spolu se svými vychovatelkami a studentkami pedagogické fakulty do Komenského sadu, aby si zde užili krásné slunečné jarní odpoledne. Nejdříve si děti zasoutěžily v družstvech a zahrály pohybové hry a pak hurá do Dětského ráje. Řádění na průlizkách, houpačkách a kolotočích završili všichni zmrzlinou nebo nanukem. Příjemně naladěni jsme se vydali na cestu ke škole, kde nás již očekávali rodiče.
sport_20190425_1996341488.jpeg
sport_20190425_1197316228.jpeg
publikováno: 25.04.2019
Velikonoční tvoření v ŠD
Od pondělí 8.dubna se děti školní družiny se svými vychovatelkami a paní asistentkou pustili do výroby různých velikonočních motivů. Některé ozdobily školní jídelnu a oddělení, jiné si děti odnesly domů. V pondělí 15.4. se také děti zúčastnily velikonoční dílničky v KD Muglinov, odkud si rovněž odnesly spoustu hezkých výrobků a moc se jim tam líbilo.
tvoen_20190423_1431888395.jpeg
tvoen_20190423_1425803538.jpeg
publikováno: 23.04.2019
Pohádková párty a pohádková noc
V rámci týdne s pohádkou se ve středu 27.3. uskutečnila ve školní družině pohádková párty. Děti oblečené do masek dorazily do ŠD před půl pátou. Některé si sebou nesly i spacák, karimatku a potřebné oblečení, poněvadž se chystaly zde přenocovat. Po půl páté vypukla pohádková zábava, kterou si pro děti opět připravily studentky pedagogické fakulty. Zahájili jsme promenádou masek, následně byl zařazen tanec a hry s hudbou. Aby si děti trošku odpočinuly, přesunuly se do oddělení, kde si ve skupinách zahrály POHÁDKOVÉ RISKUJ a pak zase hurá do víru tance a her. Samotný závěr párty patřil ohodnocení masek. Po 18.hodině si vyzvedli rodiče děti, které ve školní družině nespaly. Poté začala pohádková honba za pokladem. Tato však musela být v půli přerušena, protože pizza nepočká a hladovci se na ni s chutí vrhli. Po večeři si děti poklad našly, rozdělily a mohly se ještě vydovádět při večerní diskotéce. Po 21.hodině bylo třeba se připravit do pelíšků, zakuklit do spacáků a při četbě pohádek se pomalu ponořit do říše snů. Ráno nás čekala bohatá sladká snídaně od hodných maminek a pak už rychle pobalit věci a hurá do školy.
pohdka_20190423_1104105255.jpeg
pohdka_20190423_1206900543.jpeg
publikováno: 23.04.2019
Týden s pohádkou
Od 25.3. do 29.3. probíhal ve školní družině již dětmi oblíbený TÝDEN S POHÁDKOU. V pondělí děti přinesly na výstavku své oblíbené knížky, ze kterých jsme si pak denně četli nějaké kapitolky a příběhy. O knihách i přečtených ukázkách děti živě besedovaly. Se studentkami pedagogické fakulty, které u nás zrovna byly na praxi, si děti vyrobily loutky pohádkových postaviček a s těmi pak ve skupinkách hrály malé divadelní scénky pro ostatní. Děti si také zahrály na holoubky z pohádky Popelka a ve skupinkách třídily hrách, čočku a fazole, ale pozor, u nás to bylo na čas. Své hlavičky pak potrápily dvojice při napsání POPLETENÉ POHÁDKY a tu samozřejmě doplnily i kresbou. Nechyběl ani pohádkový kvíz. Děti byly opět celý týden bodovány a poté po zásluze odměněny.
pohdka_20190423_1491216389.jpeg
pohdka_20190423_1762929511.jpeg
publikováno: 23.04.2019
Malí kuchaříci v akci
V tomto školním roce probíhá ve školní družině kroužek MALÝ KUCHAŘÍK. Teď již jen 7 dětí se stále zdokonaluje v kuchtění všelijakých dobrot a práce jim vždy jde pěkně od ruky. Za první pololetí si vysloužili malou vařečku.

Vych.ŠD L.Rastočná

vaen_20190307_1076295416.jpeg
publikováno: 07.03.2019
Valentýnské tvoření
Ve středu 13.února se děti naší školní družiny zúčastnily VALENTÝNSKÉ TVOŘIVÉ DÍLNY v kulturním domě Muglinov. Od 14:00 do 15:30 si na pěti stanovištích vyrobily krásné výrobky pro své blízké. Akce se nám moc líbila a již se těšíme na blížící se velikonoční tvoření.

Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková

tvoen_20190307_1441562385.jpeg
tvoen_20190307_1187161352.jpeg
publikováno: 07.03.2019
Divadlo v družině
První pololetí školního roku jsme ve školní družině zakončili divadelním představením DIVADÝLKA ENTENTÝKY s pohádkou

" Myška Klárka, veverka Terka a Sněhurka ". V této pohádce byly děti zábavnou formou seznámeny s vlivem vitamínů       na naše zdraví, což je v tomto ročním období obzvláště důležité. Děti byly i vtaženy do hry, a to se jim velice líbilo.

Vych. ŠD L.Rastočná a A.Fojtková

divadlo_20190307_1042397843.jpeg
divadlo_20190307_2039866140.jpeg
publikováno: 07.03.2019
Podzim v ZOO
V pondělí 15.10.po 13. hodině se děti naší školní družiny spolu se svými vychovatelkami vydaly do ZOO Ostrava. Krásné slunečné podzimní počasí vytáhlo ven nejen nás, ale také spoustu zvířátek a my jsme si to všichni náležitě užili. Nesmělo chybět ani občerstvení, zařádění si v dětských koutcích a nákup suvenýrů. Příjemně unaveni jsme se vrátili do ŠD před 18.hodinou.

A co nás čeká příště? Nechte se překvapit.

Vych. ŠD Lenka Rastočná a Andrea Fojtková

zoo_20181016_1955812307.jpeg
zoo_20181016_1690620274.jpeg
publikováno: 16.10.2018
Malý kuchařík
2.října zahájil svou činnost v rámci školní družiny kroužek pro děti 3.- 5. třídy. Přihlásilo se do něj 8 dětí a ty se v úterý s chutí pustily do přípravy pokrmů. Začali jsme studenou kuchyní , a protože je podzim, je třeba dodat vitamíny. Děti si vyrobily ježečka z hrušky a ovocný salát s jogurtem. Práce je bavila a výsledek potěšil.

Lenka Rastočná

vaen_20181007_1265683702.jpeg
vaen_20181007_1535245141.jpeg
publikováno: 07.10.2018
Obdivujeme krásy Ostravy

Ve středu 26.9. se děti ŠD  spolu se svými vychovatelkami vydaly na radniční věž,aby mohly obdivovat krásy Ostravy z ptačí perspektivy. Počasí bylo slunečné, i když trošku foukal vítr. Výhled byl tedy úžasný. Nakonec všechny děti překonaly strach a tu naši krásnou Ostravu si prohlédly. Cestou zpět jsme si ještě zařádili na dětském hřišti v Komenského sadech. Odpoledne se nám parádně vydařilo.

Lenka Rastočná, Andrea Fojtková a Mária Tvrdá

ostrava_20181007_1384504392.jpeg
publikováno: 07.10.2018
Velikonoční tvoření
V pondělí 26.3. od 16:00 do 18:00 proběhlo v naší školní družině velikonoční tvoření dětí s rodiči. Tentokráte to bylo velice komorní, zúčastnilo se 16 dětí s rodiči či prarodiči, popř. starším sourozencem. Tvořilo se na 8 stanovištích v obou odděleních školní družiny. Děti si nazdobily přinesená vajíčka, vyrobily přáníčko, zajíčka v ošatce, ptáčka na kolíčku, kohoutka z vajíčka. Atmosféra byla příjemná.

Vych.ŠD L. Rastočná a A.Fojtková

velikonoce_20180327_1479774386.jpeg
velikonoce_20180327_1906444674.jpeg
publikováno: 27.03.2018
Maškarní karneval
V úterý 6. února od 16.00 proběhl v tělocvičně naší školy karneval pro děti I. stupně a jejich mladší sourozence a kamarády z okolních mateřských škol pod vedením vych. ŠD Lenky Rastočné .Vzhledem k současné epidemii virových onemocnění se zúčastnilo pouze 34 dětí se svými rodiči, ale i tak jsme si to báječně užili. Zahájili jsme promenádou masek a vyhodnocením 15 nejhezčích. Pak už jsme se vrhli do víru tance, hráli jsme hry s hudbou, soutěžili v družstvech a nechyběla ani bohatá tombola. Se spokojeným úsměvem na tvářích jsme se rozloučili před 18. hodinou. Velký dík za pomoc při organizaci patří kolegyním K.Křístkové, K.Vykoukalové, J.Vedralové a panu řediteli.

Ved. vych. ŠD L.Rastočná

karneval_20180207_1400829938.jpeg
karneval_20180207_1128915348.jpeg
publikováno: 07.02.2018
Týden ve znamení zimy
Když o víkendu paní Zima ukázala svou tvář a pokryla krajinu alespoň lehkým sněhovým popraškem, zahájili jsme v pondělí 22. ledna týden ve znamení zimy a přišli do školní družiny oblečeni v chladných zimních tónech. Některé děti přinesly i referáty se zajímavostmi o zimním období. V dalších dnech děti namalovaly podle vlastní fantasie ledovou královnu, vyrobily koláž ledového království ve skupinách, ve dvojicích vymyslely pohádku na téma "Zvířátka v zimě ". Luštily se křížovky a vyplňovaly pracovní listy. Opět se celý týden sbíraly body a podle zásluh byly děti odměněny v úterý 30. ledna.

Vych. ŠD L. Rastočná, A.Fojtková

zima_20180207_1365867400.jpeg
zima_20180207_1742547782.jpeg
publikováno: 07.02.2018
Beseda s KUBÍKEM
Dne 10.ledna si děti školní družiny užily zábavnou přednášku s maskotem KUBÍKEM v rámci projektu OVOCE DO ŠKOL.

Hravou formou se dozvěděly mnoho zajímavých informací ohledně vlivu zdravé stravy na náš organismus, zasoutěžily si     v malém otázkovém kvízu, také si s Kubíkem zatančily a zazpívaly.Nakonec byla malá ochutnávka a nechyběla ani odměna v podobě magnetky.

A.Fojtková

beseda_20180116_1773998674.jpeg
beseda_20180116_1526658728.jpeg
publikováno: 16.01.2018
Mikuláš v ŠD
V pondělí 4.12. proběhla v naší ŠD MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. V 15.00 se sešlo 40 dětí, které si vyrobily krásné čertí hlavy a očekávaly slibované divadelní představení,se kterým za námi přijelo DIVADÝLKO ENTENTÝKY. Veverka Terka a myška Klárka zahrály dětem příběh O MIKULÁŠSKÉ KOŠILCE. Představení bylo velice vydařené a veselé a na závěr přišel Mikuláš a přinesl dětem dárečky. Některé děti se musely vykoupit z knihy hříchů básničkou nebo písničkou. Odpoledne i podvečer se vydařil a spokojené děti i rodiče vyzvedli před půl šestou.

Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková

mikul_20171208_1768434129.jpg
mikul_20171208_1890525559.jpg
publikováno: 08.12.2017
Badatelský den
V pondělí 20.11. se vydalo 36 dětí ŠD na BADATELSKÝ DEN ŠKOLNÍCH DRUŽIN do střediska volného času na Ostrčilově ul. v Ostravě. Akce začínala ve 13.30 hodin a trvala 2 hodiny. Pro děti byla připravena různá stanoviště. Pracovali s mikroskopem, detektorem kovů, prozkoumávali hlínu, teplotu půdy, seznámili se s rozpadem látek v přírodě atd. Pokud splnily všechna stanoviště, byly odměněny reflexním zvířátkem dle vlastního výběru a upomínkovou plackou.

Ved. vych ŠD L. Rastočná

badatel_20171208_1707198461.jpg
publikováno: 08.12.2017
Halloweenská párty a strašidelná noc v ŠD
Ve středu 1.11. proběhla v naší školní družině od 16.30 hodin halloweenská párty, na které se sešlo 40 strašidel. Zahráli jsme si hry s hudbou, umíchali a ochutnali čarodějný letkvar. Paní vychovatelky pasovaly děti na strašidla a vyhodnotily nejlepší masky. Protože kreativita rodičů při tvorbě masek a malování strašidelných obličejů byla obrovská, masky byly postupně ohodnoceny všechny. V 18.00 hodin si mladší děti vyzvedli rodiče a 20 starších z 3. - 5. třídy zůstalo na strašidelnou noc. Po večeři se všichni s chutí pustili do tvorby škrabošek a po dvojicích se vydávali na strašidelnou stezku odvahy. Po zdolání stezky a nalezení všech 20 čarodějných předmětů děti vyluštily tajenku a našly strašidelný poklad. Pak už hurá do připravených pelíšků, četba strašidelného příběhu před spaním a dobrou noc.

Obě akcičky se vydařily a těšíme se na nějakou další.

Vych. ŠD L. Rastočná a A. Fojtková

halloween_20171105_1249829691.jpg
halloween_20171105_1380724822.jpg
publikováno: 01.11.2017
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | Vše