TÝDEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
publikováno: 06.05.2024

Hrdá škola pro tuto příležitost připravila akci TÝDEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, která proběhla od 22. do 26.4.2024. Vymyslet a naplánovat aktivity tohoto týdne nebylo lehké, ale nakonec se to povedlo.

V pondělí proběhl Čajový dýchánek, při kterém měli žáci možnost posedět a popovídat si s třídní učitelkou.

Úterý patřilo Muzikoterapii v tělocvičně, kde jsme pomocí hudebních nástrojů a rytmů ze sebe vypustili všechny negativní emoce.

Sředa proběhla v jídelně v kruhu, kde žáci anonymně napsali na lístečky, co je nejvíce trápí.  Následně jsme nějaký vylosovali a každý měl možnost vyjádřit se, jak by se s danou situací vyrovnal a jak by ji řešil. Tento den byl asi nejnáročnější. V některých případech došlo i na slzičky a objetí, ale zvládli jsme to.

Čtvrtek byl uklidňující v příjemné atmosféře tříd školní družiny, kde měli žáci možnost relaxovat při svíčkách za poslechu krásné relaxační hudby.

Pátek na Květinovém dni v tělocvičně jsme zhodnotili průběh celého týdne, co nám přinesl, zda nám nějak pomohl... Nakonec měli všichni žáci možnost předat předem připravenou květinu komukoliv v sále jako poděkování.

Dle našeho názoru a ohlasů dětí by se takováto akce měla konat častěji.

 A. Fojtková a M. Koprovská

IMG_20240426_100927.jpg