Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky

Z rozpočtu statutárního města Ostravy byl poskytnut naší škole účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu „Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky.

Finanční prostředky z tohoto příspěvku byly použity na zajištění dvou rodilých mluvčích vyučujících anglický jazyk a dále na pořízení učebních pomůcek souvisejících s bilingvní a cizojazyčnou výukou.

Projekt byl zaměřen na zlepšení jazykových schopností žáků naší školy. Žáci

na 1. stupni si rozšířili slovní zásobu v předmětech prvouka a přírodověda a žáci

na 2. stupni v předmětech přírodopis, zeměpis a fyzika.

staen soubor.png