Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.
Registrační číslo (CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577) 
rovn_pstup_ke_vzdlvn_20190903_1211088970.jpg
vzdelavani_20190910_1555998592.jpg