Angličtina s rodilým mluvčím

Naše škola získala školního asistenta v rámci projektu Janička společnosti Scio ve spolupráci s British Council. Cílem projektu je zvýšení kvality jazykové a odborné výuky. Souvisejícím cílem je zvýšení internacionalizace škol.

IANUA (Janička)

Projekt, který realizuje společnost Scio ve spolupráci s Britskou Radou (British Council), se zaměřuje na zlepšení jazykových schopností žáků a učitelů základních škol. Na zúčastněných školách proběhne integrace metody CLIL* do výuky tématu Člověk a jeho svět za pomoci připravených video-lekcí, na 40 zúčastněných školách také za pomoci školních asistentů relokovaných na 9 měsíců na danou školu. Dále školy získají metodickou pomoc a poradenství při zvyšování jejich internacionalizace a pro učitele cizích jazyků i školení didaktických kompetencí k výuce cizích jazyků. * CLIL – Content and Language Integrated Learning (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

Od 30.10.2014 na naší škole pracuje pan Paul Angus

 

Projekt: Ianua Linguarum Reserata (Janička ILR) Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.00/55.0005 http://janicka.scio.cz/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

projekt_janika_20150106_1712741436.jpg
rodil_mluv_20141207_1089858845.jpg