Projekt ICT kouč

Naše škola se zapojila do projektu "Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (ICT kouč)".

Projekt se zaměřuje na systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce. Školy zapojené do projektu zároveň zakoupí digitální dotyková zařízení, která budou sloužit jak k prvotnímu ovládnutí technologie z uživatelského hlediska, tak i k jejímu následnému začlenění do vyučování.

Cílem projektu je zprostředkovat cílové skupině pedagogů individuální zkušenost s moderními pedagogickými a didaktickými postupy a metodami a skrze tuto osobní zkušenost je motivovat k začlenění shodných metod přímo do své vlastní výuky.

Učitelé se dále vzdělávají, aby byli schopni využít co nejvíce moderních ICT technologií a obohatili tak svou výuku. Školení jsou zaměřená hlavně na práci s dotykovými zařízeními v cloudovém prostředí.

https://www.scio.cz/o-spolecnosti/projekty-esf/ict-kouc.asp

logopartnerstvi_20100216_2044597999.jpg