Projekt „ Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"
Od září 2016 vzniklo na naší škole v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"  Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Ve škole již s dětmi pracuje školní metodik prevence Mgr. Hana Stará a výchovný poradce Mgr. Hana Kuřilová. Součástí ŠPP jsou nyní také speciální pedagog Bc. Kristýna Varnušková a sociální pedagog DiS. Jaroslava Šidlovská, do budoucna přibude i školní psycholog. Pracovníci budou pomáhat v případě potřeby jednotlivcům i celé škole dosahovat lepších výsledků ve vzdělávání, budou pomáhat řešit případné problémy. Konkrétní údaje o náplni práce, kontaktech a konzultačních hodinách najdete rovněž na našich stránkách.
rovnypristup_20161020_1742727640.jpg