Ostatní soubory

Almanach_ke_120_vyroci_zalozeni_skoly (pdf)
Oznámení o úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)
příloha č.1_krycí_list (docx)
příloha č.1_krycí_list (pdf)
příloha č.2-návrh-kupní-smlouvy-vybavení (docx)
příloha č.2-návrh-kupní-smlouvy-vybavení (pdf)
příloha č.3-čestné prohlášení dodavatele (docx)
příloha č.3-čestné prohlášení dodavatele (pdf)
příloha č.4-profesní-způsobilost (docx)
příloha č.4-profesní-způsobilost (pdf)
příloha č.5 položkový rozpočet (pdf)
příloha č.5 položkový rozpočet (xlsx)
veřejná zakázka - notebooky (zip)