Nastavení cookies
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
doucovani.jpg
Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020228

Plakát A3 s více spec.cíly.jpg
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.
Registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 
rovn_pstup_ke_vzdlvn_20190903_1211088970.jpg
Projekt primární prevence
Projekt primární prevence.
projekt_primrn_prevence_20190829_1064033102.jpg
Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky
Z rozpočtu statutárního města Ostravy byl poskytnut naší škole účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu „Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky.
staen soubor.png
Věda je zábava
Věda je zábava.
odiska_20190506_1330762671.jpg
ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší
ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší.
stažený soubor.png
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky.
personln_podpora_20180213_1651189495.jpg
PERSONÁLNÍ PODPORA, PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ PĚŠÍ
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ Pěší.
projekt_ablony_20171018_1656692747.jpg
Projekt „ Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"
Od září 2016 vzniklo na naší škole v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"  Školní poradenské pracoviště (ŠPP).
rovnypristup_20161020_1742727640.jpg
Mediace na ZŠ Slezská Ostrava Pěší 1/66
Mediace je uznávaná a účinná metoda řešení konfliktů a sporů prostřednictvím komunikace. Až 80 % mediací končí dohodou. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem.
Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava
Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava
modernizace_vuky_20150522_1966837634.jpg
Projekt ICT kouč
Naše škola se zapojila do projektu "Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (ICT kouč)".
logopartnerstvi_20100216_2044597999.jpg
Angličtina s rodilým mluvčím
Naše škola získala školního asistenta v rámci projektu Janička společnosti Scio ve spolupráci s British Council. Cílem projektu je zvýšení kvality jazykové a odborné výuky. Souvisejícím cílem je zvýšení internacionalizace škol.
projekt_janika_20150106_1712741436.jpg
EU - Peníze školám

Naše škola byla zapojena do projektu EU - peníze školám.

investice_do_rozvoje_vzdlvn_20130905_1558274125.jpg
OVOCE DO ŠKOL
V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu OVOCE DO ŠKOL. V rámci tohoto projektu jsou žákům 1.– 5. ročníku v pravidelných intervalech dodávány dotované produkty - čerstvé ovoce, zelenina  nebo ovocné  šťávy.
 
ovoce_do_kol_20120423_1077195822.jpg
1-10 | 11-20 | Vše